ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΘΗΜΩΝΙΑ ΔΕΡΥΝΕΙΑ

Working Hours
Weekly 06:00 AM - 21:00 PM

ΘΗΜΩΝΙΑ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ

Bakery 05:00 AM - 22:45 PM
Cafe 06:00 AM - 22:00 PM
Delivery 07:30 AM - 17:00 PM

ΘΗΜΩΝΙΑ ΦΡΕΝΑΡΟΣ

Working Hours
Weekly 06:00 AM - 21:00 PM